ciepło tworzenia
 
Encyklopedia PWN
ciepło tworzenia, entalpia tworzenia,
ciepło reakcji tworzenia danej substancji z substratów;
miarą ciepła tworzenia jest zmiana entalpii podczas tworzenia 1 mola danej substancji w temperaturze 25°C i pod ciśnieniem 1013,25 hPa (1 atm) z czystych substancji prostych (pierwiastków chemicznych), trwałych w tych warunkach (standardowe wartości ciepła tworzenia dla substancji prostych przyjmuje się za równe zeru).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia