kwazistatyczny proces
 
Encyklopedia PWN
kwazistatyczny proces,
fiz. proces termodynamiczny przebiegający w ten sposób, że w każdej chwili układ znajduje się dowolnie (nieskończenie) blisko stanu równowagi, a zatem jego stan można w każdej chwili opisywać równaniami termodynamiki równowagowej;
p.k. w rzeczywistości nie występują, są jedynie modelami teoret., które umożliwiają łatwy opis niektórych rzeczywistych, nierównowagowych procesów termodynamicznych; ponieważ potencjały termodynamiczne (np. entropia, energia swobodna) nie zależą od drogi, po jakiej zachodzi proces, a tylko od stanu początkowego i końcowego układu, zmianę potencjału termodynamicznego w rzeczywistym procesie nierównowagowym można wyliczyć na drodze kwazistatycznej poprowadzonej między tymi samymi stanami początkowym i końcowym, co w badanym procesie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia