termodynamiczny proces
 
Encyklopedia PWN
termodynamiczny proces, przemiana termodynamiczna,
ciągła zmiana w czasie termodynamicznego stanu układu fiz. od stanu początkowego do końcowego, które są stanami równowagi termodynamicznej;
jeśli wszystkie stany pośrednie układu można uważać za stany równowagi termodynamicznej, to proces termodynamiczny jest zw. kwazistatycznym, jeśli jest inaczej, to proces jest zw. niekwazistatycznym. P.t., dla którego jest możliwe takie przejście odwrotne, że zarówno stan układu, jak i otoczenia wracają do stanu wyjściowego, nazywa się procesem odwracalnym, w przeciwym razie — nieodwracalnym. Procesy niekwazistatyczne są zawsze nieodwracalne, w przypadku braku tarć statycznych procesy kwazistatyczne są odwracalne. Procesy rzeczywiste, ze względu na towarzyszące im tarcie, dyfuzję, wymianę ciepła z otoczeniem itp., mogą być tylko w przybliżeniu procesami odwracalnymi (transportu procesy).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia