politropowy proces
 
Encyklopedia PWN
politropowy proces, przemiana politropowa,
fiz. proces termodynamiczny, podczas którego ciepło właściwe zachowuje stałą wartość;
p.p. dla gazu doskonałego (i z dobrym przybliżeniem dla gazów rzeczywistych) jest opisany równaniem pVn = const, gdzie p — ciśnienie, V — objętość, n — wykładnik politropy; szczególnymi przypadkami p.p. są: proces izobaryczny (n = 0), proces izotermiczny (n = 1), proces adiabatyczny (n = κ = cp/cV, gdzie cp — ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu, cV — ciepło właściwe przy stałej objętości) i proces izochoryczny (n = ±∞).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia