izotermiczny proces
 
Encyklopedia PWN
izotermiczny proces, przemiana izotermiczna,
proces termodynamiczny, podczas którego temperatura układu nie ulega zmianie;
p.i. są np. przemiany fazowe I rodzaju (np. topnienie, krzepnięcie, parowanie) oraz reakcje chem. prowadzone w stałej temperaturze. P.i. jest częścią cyklu pracy wielu silników cieplnych. P.i. gazu doskonałego opisuje prawo Boyle’a i Mariotte’a. Mol gazu doskonałego przy izotermicznym rozprężaniu w temperaturze T od objętości V2 do objętości V1 wykonuje pracę L= RT ln(V1/V2), gdzie R jest uniwersalną stałą gazową. Ponieważ energia wewn. gazu doskonałego nie zależy od objętości, praca ta zostaje wykonana kosztem energii pobranej (na sposób ciepła) przez gaz od otoczenia; przy rozprężaniu izotermicznym gaz doskonały odgrywa rolę przekaźnika energii od otoczenia do obiektu, nad którym wykonuje pracę. P.i. można przedstawić na wykresie termodynamicznym za pomocą linii zw. izotermą; dla gazu doskonałego izoterma jest krzywą o równaniu pV = const (p — ciśnienie, V — objętość gazu) na wykresie pracy i prostą T = const na wykresie ciepła.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia