izotermą

Encyklopedia PWN

izoterma
[gr.],
meteorol. linia na mapie lub diagramie, łącząca punkty o takiej samej wartości temperatury;
izoterma
[gr.],
fiz. linia na wykresie termodynamicznym przedstawiająca proces izotermiczny.
chem. równanie ilościowo opisujące adsorpcję wielowarstwową;
równanie opisujące zagęszczanie substancji powierzchniowo czynnych na granicy faz.
równanie opisujące zagęszczanie substancji powierzchniowo czynnych na granicy faz; → adsorpcja.
izotermiczny proces, przemiana izotermiczna,
proces termodynamiczny, podczas którego temperatura układu nie ulega zmianie;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia