termodynamiczny wykres
 
Encyklopedia PWN
termodynamiczny wykres,
fiz. graficzne przedstawienie procesu termodynamicznego, sporządzone w celu przeprowadzenia analizy procesów zachodzących w maszynach cieplnych, silnikach, urządzeniach chłodniczych;
często wykorzystywane przy konstruowaniu maszyn (silników) o możliwie największej w danych warunkach sprawności technicznej. Powszechnie stosuje się w.t. sporządzone w układzie współrzędnych p, v (p — ciśnienie, v — objętość właściwa) — zw. wykresami pracy lub wykresami Clapeyrona, i T, s lub V, s (T — temp. bezwzględna, V — objętość, s — entropia właściwa) — zw. wykresami ciepła lub wykresami entropowymi. Podstawowe procesy termodynamiczne gazów przedstawiają wykresy: adiabaty (adiabatyczny proces), izobary (izobaryczny proces), izotermy (izotermiczny proces). Do analizy i projektowania procesów przebiegających ze zmianą fazy czynnika termodynamicznego stosuje się tzw. wykres Molliera, przedstawiający zależność między entalpią właściwą a entropią właściwą czynnika.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia