wykresami entropowymi

Encyklopedia PWN

fiz. graficzne przedstawienie procesu termodynamicznego, sporządzone w celu przeprowadzenia analizy procesów zachodzących w maszynach cieplnych, silnikach, urządzeniach chłodniczych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia