wykresami Clapeyrona

Encyklopedia PWN

Clapeyron
[klaperą̣]
Benoît Paul Émile, ur. 26 I lub 21 II 1799, Paryż, zm. 28 I 1864, tamże,
fr. inżynier i fizyk;
fiz. graficzne przedstawienie procesu termodynamicznego, sporządzone w celu przeprowadzenia analizy procesów zachodzących w maszynach cieplnych, silnikach, urządzeniach chłodniczych;
gaz
[gr.],
jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii (oprócz cieczy i ciał stałych).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia