Clapeyron Benoît Paul Émile
 
Encyklopedia PWN
Clapeyron
[klaperą̣]
Benoît Paul Émile, ur. 26 I lub 21 II 1799, Paryż, zm. 28 I 1864, tamże,
fr. inżynier i fizyk;
członek francuskiej Akademii Nauk; projektował lokomotywy, mosty, budował linie kol.; gł. prace Clapeyrona dotyczyły termodynamiki; pierwszy zwrócił uwagę na prace N.L.S. Carnota i nadał im rozgłos; 1834 zastosował metodę graficzną w termodynamice (termodynamiczny wykres); sformułował równanie stanu gazu doskonałego (tzw. równanie Clapeyrona) oraz odkrył zależność temperatury topnienia (wrzenia) od ciśnienia (równanie Clapeyrona–Clausiusa); prowadził też badania z zakresu teorii sprężystości — 1857 podał metodę wyznaczania odkształceń (tzw. twierdzenie Clapeyrona).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia