izochoryczny proces
 
Encyklopedia PWN
izochoryczny proces, przemiana izochoryczna,
proces termodynamiczny, podczas którego objętość układu nie ulega zmianie;
p.i. są np. reakcje chem. zachodzące w gazach w zamkniętych naczyniach, których rozszerzalność cieplną można pominąć; p.i. gazu doskonałego opisuje prawo Charlesa; wzrostowi temperatury gazu towarzyszy wzrost jego ciśnienia; ponieważ objętość nie zmienia się, gaz nie wykonuje przy tym pracy, a cała energia pobrana (na sposób ciepła) od otoczenia powoduje wzrost energii wewn. gazu; p.i. można przedstawić na wykresie termodynamicznym za pomocą linii zw. izochorą; dla gazu doskonałego izochora jest prostą o równaniu p/T = const (T — temperatura bezwzględna, p — ciśnienie gazu) na wykresie pracy i krzywą S = cVlnT + const (S — entropia, cV — ciepło właściwe przy stałej objętości) na wykresie ciepła.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia