izobaryczny proces
 
Encyklopedia PWN
izobaryczny proces, przemiana izobaryczna,
proces termodynamiczny, podczas którego ciśnienie nie ulega zmianie;
p.i. są reakcje chem. zachodzące w stałym ciśnieniu oraz przemiany gazowe w warunkach kontrolowanego z zewnątrz ciśnienia (np. za pomocą ruchomego tłoka). Praca wykonana przez gaz rozprężający się izobarycznie pod ciśnieniem p od objętości V1 do objętości V2 wynosi L = p(V2V1). P.i. gazu doskonałego opisuje prawo Gay-Lussaca. Wzrost temperatury powoduje wzrost objętości gazu — gaz wykonuje pracę. W p.i. nie cała energia pobrana (na sposób ciepła) z zewnątrz zostaje zamieniona na pracę, gdyż jej część powoduje wzrost energii wewn. gazu. P.i. można przedstawić na wykresie termodynamicznym za pomocą linii zw. izobarą; dla gazu doskonałego izobara jest prostą o równaniu V/T = const (T — temperatura bezwzględna, V — objętość gazu) na wykresie pracy i krzywą S = cplnT + const (S — entropia, cp — ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu) na wykresie ciepła.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia