Gay-Lussaca prawo
 
Encyklopedia PWN
Gay-Lussaca prawo,
fiz. jedno z podstawowych praw gazowych, zgodnie z którym objętość (V) danej masy gazu doskonałego pod stałym ciśnieniem zależy liniowo od jego temperatury bezwzględnej (T);
jest opisywane wzorem V = V0avT, gdzie T — temperatura w skali Kelvina, V — objętość gazu w tej temperaturze, V0 — objętość gazu w temperaturze 0°C, av ≈ 1/273 1/stopień — współczynnik rozszerzalności objętościowej (taki sam dla wszystkich gazów doskonałych); jeśli temperaturę t mierzy się w skali Celsjusza, prawo to przybiera postać V = V0(1 + avt); p.G.-L. można też zapisać w postaci V/T = const (dla ustalonego ciśnienia); gazy rzeczywiste spełniają p.G.-L. dla ciśnienia i temperatury znacznie różniących się od ich wartości kryt.; na jego podstawie został skonstruowany termometr gazowy. Prawo to zostało odkryte doświadczalnie 1802 przez L.J. Gay-Lussaca.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia