izobarą

Encyklopedia PWN

izobara
[gr.],
meteorol. linia na mapie lub diagramie, łącząca punkty o jednakowej wartości ciśnienia atmosferycznego, zmierzonego w tym samym czasie i sprowadzonego do tego samego poziomu (zwykle poziomu morza);
izobara
[gr.],
fiz. linia na wykresie termodynamicznym przedstawiająca proces izobaryczny.
izobary
[gr.],
nuklidy o tej samej liczbie masowej (A) i różnych liczbach atomowych (Z), tj. o tej samej liczbie nukleonów i różnych liczbach protonów;
izobaryczny proces, przemiana izobaryczna,
proces termodynamiczny, podczas którego ciśnienie nie ulega zmianie;
modelowy, poziomy, stacjonarny ruch powietrza atmosferycznego (wiatr) o kierunku zgodnym z kierunkiem krzywoliniowych izobar w nie zmieniającym się polu ciśnienia;
powierzchnia równego potencjału, miejsce geom. punktów o jednakowym potencjale skalarnym (np. elektr., grawitacyjnym);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia