wiatr gradientowy
 
Encyklopedia PWN
wiatr gradientowy,
modelowy, poziomy, stacjonarny ruch powietrza atmosferycznego (wiatr) o kierunku zgodnym z kierunkiem krzywoliniowych izobar w nie zmieniającym się polu ciśnienia;
przy nieskończenie dużym promieniu krzywizny izobar staje się wiatrem geostroficznym; odbywa się w warunkach równowagi 3 sił działających na każdy element poruszającego się powietrza: siły Coriolisa, siły związanej z gradientem ciśnienia i siły odśrodkowej (przy braku sił tarcia); w atmosferze rzeczywistej ruch taki może występować tylko w atmosferze swobodnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia