siła Coriolisa
 
Encyklopedia PWN
siła Coriolisa
[s. korjolisa],
fiz. jedna z sił bezwładności, której dodanie do sił faktycznie działających na ciało uwzględnia wpływ ruchu obrotowego nieinercjalnego układu odniesienia na ruch ciała w tym układzie;
siła Coriolisa jest równa C = –m C, gdzie m — masa ciała,  C — przyspieszenie Coriolisa, które jest równe iloczynowi wektorowemu podwojonej prędkości kątowej układu U′ względem inercjalnego układu odniesienia U i prędkości ciała  ′ względem U′ :  C = 2 ×  ′; siła Coriolisa ma zatem kierunek prostopadły zarówno do jak i do  ′. Na ciała poruszające się w pobliżu pow. Ziemi działa siła Coriolisa wywołana ruchem obrotowym Ziemi. Siła Coriolisa wywołuje szereg zjawisk, m.in. powoduje, że ciała spadające pionowo odchylają się (w przybliżeniu) na wschód, natomiast ciała poruszające się na pow. Ziemi odchylają się: na półkuli północnej w prawo, a na półkuli południowej w lewo względem kierunku ruchu; prowadzi to m.in. do silniejszego podmywania odpowiednich brzegów oraz niektórych prądów mor. i powietrznych. Siłę Coriolisa uwzględnia się np. podczas obliczania torów lotów pocisków artyleryjskich i rakiet o dużym zasięgu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia