ciśnienie atmosferyczne
 
Encyklopedia PWN
ciśnienie atmosferyczne,
ciśnienie, jakie wywiera powietrze atmosferyczne na powierzchnię Ziemi oraz na wszystkie zanurzone w nim przedmioty;
na danym poziomie jest równe ciężarowi słupa powietrza o jednostkowej podstawie znajdującego się ponad tym poziomem; na poziomie morza średnia wartość ciśnienia atmosferycznego, tzw. ciśnienie normalne, wynosi 1013,25 hPa; ze wzrostem wysokości ciśnienie atmosferyczne maleje (stopień baryczny). W meteorologii stosuje się (np. na mapach pogody) wartości ciśnienia atmosferycznego zredukowane do poziomu morza i temperatury 0°C. Najwyższą wartość ciśnienia atmosferycznego (zredukowanego do poziomu morza) wynoszącą 1084 hPa zaobserwowano 3 XII 1968 w wyżu atmosferycznym na Syberii, najniższą — 870 hPa 12 X 1979 w oku tajfunu Tip na Pacyfiku. Od rozkładu ciśnienia atmosferycznego zależy poziomy ruch powietrza i związane z tym procesy (wiatr, powstawanie chmur i in.). Pomiarów dokonuje się różnego rodzaju barometrami. Istnienie ciśnienia atmosferycznego doświadczalnie potwierdził 1643 E. Torricelli.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia