ciśnienie normalne

Encyklopedia PWN

ciśnienie, jakie wywiera powietrze atmosferyczne na powierzchnię Ziemi oraz na wszystkie zanurzone w nim przedmioty;
fiz. umownie przyjęte wartości ciśnienia (tzw. ciśnienie normalne), p0 = 1 atm = 1013,25 hPa, i temperatury (tzw. temperatura normalna), t0 = 0°C = 273,15 K, dla których podaje się zwykle wartości wielkości fizycznych charakteryzujące ciała;
fiz. jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii — pośredni między stanem gazowym i stałym.
kraking
[ang.],
krakowanie,
proces technol. polegający na rozszczepianiu wielkich cząsteczek węglowodorów na cząsteczki zawierające mniej atomów węgla, zachodzący w wyniku rozrywania wiązań między atomami węgla;
okresowe zmiany rozkładu temperatury wód powierzchniowych oceanu i układów ciśnienia atmosferycznego, występujące w obszarze równikowym Oceanu Spokojnego, oraz związane z nimi anomalne zjawiska pogodowe.
mieszanina gazów, które tworzą atmosferę ziemską;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia