mapa pogody
 
Encyklopedia PWN
mapa pogody, mapa synoptyczna,
mapa konturowa danego obszaru obrazująca stan atmosfery na powierzchni Ziemi (mapa pogody powierzchniowa) lub na powierzchniach położonych na różnych wysokościach w atmosferze (mapa pogody górna).
Mapy pogody, wykreślane na podstawie wyników obserwacji i pomiarów meteorologicznych przeprowadzanych w tym samym czasie w różnych punktach obszaru, są zwane mapami synoptycznymi. Na mapach pogody powierzchniowych nanosi się wyniki pomiarów przeprowadzonych na stacjach meteorologicznych naziemnych (lądowych i morskich); zawierają one dane dotyczące głównie elementów meteorologicznych (temperatury i wilgotności powietrza, zachmurzenia i rodzaju chmur, ilości opadów, kierunku i prędkości wiatru na poziomie miejsca obserwacji oraz ciśnienia atmosferycznego na poziomie morza), a także przedstawiają przebieg izobar, położenia różnych mas powietrzafrontów atmosferycznych. Dane meteorologiczne są przedstawiane za pomocą liczb i odpowiednich symboli. Mapy pogody górne przedstawiają dane o stanie atmosfery na różnych wysokościach n.p.m., uzyskane w wyniku obserwacji aerologicznych (aerologia). Wśród map górnych rozróżnia się m.in. mapy topografii barycznej bezwzględnej, na których są zaznaczane wysokości n.p.m. danej powierzchni izobarycznej nad różnymi obszarami, oraz mapy topografii barycznej względnej, na których są zaznaczane wysokości danej powierzchni izobarycznej (np. 700 hPa) względem innej powierzchni izobarycznej (np. 850 hPa). Mapy pogody mogą też przedstawiać właściwości atmosfery, takie jak: występowanie turbulencji i ruchów pionowych na różnych poziomach, prawdopodobieństwo wystąpienia burz czy wysokość powierzchni izotermicznej 0°C, wyznaczanych komputerowo na podstawie danych pomiarowych. Do map pogody zalicza się też mapy będące połączeniem map pogody tradycyjnych z obrazami radarowymi czy satelitarnymi, np. mapa otrzymana przez naniesienie satelitarnych danych o zachmurzeniu na powierzchniową mapę pola ciśnienia. Nowoczesne systemy przetwarzania informacji stopniowo wypierają tradycyjne sposoby obrazowania pól i procesów meteorologicznych; tego typu mapy pogody mogą być tworzone na życzenie synoptyka analizującego stan pogody i operującego nowoczesnym informatycznym systemem wizualizacji i przetwarzania danych meteorologicznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia