powierzchnia izobaryczna
 
Encyklopedia PWN
powierzchnia izobaryczna,
powierzchnia stałego ciśnienia wewnątrz płynu, np. w atmosferze ziemskiej;
mapy p.i. z naniesionymi izohipsami, przedstawiające wysokości n.p.m. (lub nad poziomem niżej położonej p.i.) danej p.i. w różnych punktach atmosfery, nazywają się mapami topografii barycznej; dostarczają one informacji o rozkładzie ciśnienia i temperatury w atmosferze i są wykorzystywane w prognozowaniu pogody.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia