aerologia
 
Encyklopedia PWN
aerologia
[gr. aḗr ‘powietrze’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka dotycząca zjawisk i procesów, zachodzących w atmosferze swobodnej (na wys. od kilkudziesięciu m do 30 km), oraz metod pomiarów elementów meteorologicznych w tej warstwie.
Pomiary aerologiczne (sondaże aerologiczne) przeprowadza się za pomocą przyrządów unoszonych przez balony meteorol. i samoloty, a także metodami teledetekcji z powierzchni Ziemi i z satelitów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia