diagram aerologiczny
 
Encyklopedia
diagram aerologiczny,
wykres termodynamiczny przedstawiający zmiany określonych elementów meteorologicznych podczas procesów termodynamicznych przebiegających w atmosferze ziemskiej;
pozwala, na podstawie danych uzyskanych w wyniku sondażu aerologicznego (aerologia), na szybkie przeprowadzenie analizy właściwości mas powietrza, określenie stabilności atmosfery czy wykonanie prostych prognoz przebiegu procesów atmosferycznych, zwłaszcza związanych ze zjawiskami konwekcyjnymi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia