geopotencjał
 
Encyklopedia PWN
geopotencjał
[gr. gḗ ‘ziemia’, łac. potentia ‘możność’, ‘siła ’],
Φ,
potencjał pola siły ciężkości (ciężar);
jest wyrażany w m2s–2; g. w danym punkcie atmosfery ziemskiej jest równy pracy potrzebnej do pokonania siły ciężkości przy podnoszeniu jednostki masy z poziomu morza do tego punktu; jednostką g. jest metr geopotencjalny, równy pracy, którą trzeba wykonać podnosząc w polu ciężkości masę 1 kg na wys. 1 m przy wartości przyspieszenia ziemskiego g = 9,8 m/s2; na wysokość do 20 km odchylenia przyspieszenia ziemskiego od tej wartości są tak małe, że wartość g. w danym punkcie, wyrażona w metrach geopotencjalnych, jest liczbowo równa wysokości tego punktu n.p.m., wyrażonej w metrach.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia