kwazistatycznym

Encyklopedia PWN

proces termodynamiczny, w którym układ ani nie pobiera, ani nie oddaje ciepła (δQ = 0);
termodynamiczny obieg, cykl termodynamiczny, obieg cieplny, cykl cieplny,
fiz. przebiegający cyklicznie zespół procesów termodynamicznych, po wykonaniu których układ termodynamiczny (często zw. ciałem roboczym lub czynnikiem termodynamicznym) wraca do stanu początkowego;
termodynamiczny proces, przemiana termodynamiczna,
ciągła zmiana w czasie termodynamicznego stanu układu fiz. od stanu początkowego do końcowego, które są stanami równowagi termodynamicznej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia