lotność gazu
 
Encyklopedia PWN
lotność gazu, aktywność ciśnieniowa,
chem. wielkość stosowana w termodynamice chem. pozwalająca opisywać gazy rzeczywiste prostymi równaniami, analogicznymi do równań opisujących gazy doskonałe;
w wypadku gazu rzeczywistego różniczka molowej funkcji Gibbsa G dla T = const jest dana wyrażeniem dG = RT dln ap = RT dln fp (gdzie ap — lotność, zastępująca ciśnienie p w wyrażeniu opisującym gaz doskonały, fp — współczynnik lotności, T — temperatura, R — stała gazowa).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia