aktywność
 
Encyklopedia PWN
aktywność
[łac. activus ‘czynny’],
w termodynamice chem. wielkość wprowadzona w celu przedstawiania praw określających stan układów rzeczywistych w tej samej postaci mat., co prawa stanu układu doskonałego;
i tak a. stężeniowa zastępuje przy opisie rzeczywistych mieszanin cieczy (roztworów) stężenie występujące w prawach roztworu doskonałego, aktywność ciśnieniowa zastępuje ciśnienie w prawach gazu doskonałego (lotność gazu); w wypadku roztworów rzeczywistych różniczka potencjału chem. µ składnika i (p,T — const) ma postać dµi = RT dln ai (ai — aktywność zastępująca ułamek molowy w wyrażeniu opisującym roztwór doskonały). Wprowadzenie aktywności do statyki chem. pozwoliło uzyskać formalnie proste wyrażenia na stałe równowagi reakcji.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia