elektrokataliza
 
Encyklopedia PWN
elektrokataliza
[gr.],
przyspieszanie (kataliza) reakcji elektrodowej w wyniku silnego oddziaływania, często z utworzeniem wiązania chem., reagenta (substratu, produktu pośredniego lub końcowego) z powierzchnią elektrody;
katalizatorem w e. jest materiał elektrody lub substancja na niej zaadsorbowana; typowymi elektrokatalizatorami są metale przejściowe i ich związki, np. wydzielanie wodoru z roztworów kwaśnych jest kilka rzędów wielkości szybsze na katodzie z platyny, palladu czy rutenu, na których łatwo się adsorbują i desorbują produkty przejściowe — atomy wodoru, niż na katodzie z rtęci lub ołowiu; elektrokataliza ma duże znaczenie praktyczne przy projektowaniu ogniw galwanicznych (zwłaszcza ogniw paliwowych), a także elektrolizerów przem.; po zaadsorbowaniu na elektrodzie odpowiednich enzymów możliwa jest bioelektrokataliza.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia