elektrosynteza
 
Encyklopedia PWN
elektrosynteza
[gr.],
otrzymywanie — w procesie elektrolizy — związków chemicznych poprzez utlenianie substratów na anodzie lub ich redukcję na katodzie;
wykorzystywana w przem. produkcji związków nieorg., zwłaszcza silnych utleniaczy, i org.; dąży się do syntezy sparowanej, w której otrzymuje się jednocześnie 2 gł. produkty: jeden na katodzie, drugi na anodzie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia