powinowactwo chemiczne
 
Encyklopedia PWN
powinowactwo chemiczne, powinowactwo reakcji chemicznej,
wielkość termodynamiczna określająca zdolność układu substancji do przereagowania w określonym kierunku w danych warunkach;
miarą powinowactwa chemicznego jest zmiana energii swobodnej (w warunkach izotermiczno-izochorycznych) lub zmiana entalpii swobodnej układu (w warunkach izotermiczno-izobarycznych) podczas przereagowania stechiometrycznych ilości reagentów; im bardziej maleje energia swobodna lub entalpia swobodna układu podczas zachodzenia reakcji, tym większe jest powinowactwo chemiczne, czyli tym łatwiej zachodzi reakcja; w stanie równowagi powinowactwo chemiczne układu jest równe zeru.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia