przestrzeń fazowa
 
Encyklopedia PWN
przestrzeń fazowa,
2f-wymiarowa przestrzeń współrzędnych uogólnionych q = (q1, ... , qf) i pędów uogólnionych p = (p1, ... , pf) układu mech. o f stopniach swobody;
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia