miara niezmiennicza
 
Encyklopedia PWN
miara niezmiennicza,
mat.
w rachunku prawdopodobieństwa: jeżeli (Xt)tT jest jednorodnym procesem Markowa na przestrzeni fazowej (X, ℬ) o funkcji przejścia P(t, x, A), to μ jest jego m.n., jeżeli dla każdego A ∈ ℬ μ(A) = ∫X P(t, x, A)μ(dx); probabilistyczna m.n. dla procesu Markowa (Xt)tT (tj. taka m.n., dla której μ(X) = 1), o ile istnieje, nazywa się jego rozkładem stacjonarnym; przykładowo, d-wymiarowa miara Lebesgue’a jest m.n. dla procesu Wienera w ℝd, ale proces ten nie ma rozkładu stacjonarnego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia