ekwipartycji energii zasada
 
Encyklopedia PWN
ekwipartycji energii zasada,
fiz. zasada stosująca się do klas. układów termodynamicznych w stanie równowagi, zgodnie z którą na każdy stopień swobody (stopnie swobody) danego typu przypada średnio taka sama ilość energii.
W temperaturze bezwzględnej T na każdy translacyjny i rotacyjny stopień swobody pojedynczej cząstki przypada taka sama średnia energia kinetyczna równa kBT/2, zaś na każdy stopień oscylacyjny — energia równa kBT (kB — stała Boltzmanna); wykorzystywana m.in. do obliczania ciepła właściwego gazów doskonałych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia