działanie
 
Encyklopedia PWN
działanie,
wielkość fiz., charakteryzująca ruch układu, mająca wymiar iloczynu energii i czasu, określona wzorem: (Lfunkcja Lagrange’a, t — czas);
działanie przyjmuje w procesach rzeczywistych wartości ekstremalne (Hamiltona zasada); pozwala to wyznaczyć m.in. równania ruchu układu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia