Noether twierdzenie
 
Encyklopedia PWN
Noether twierdzenie,
jedno z fundamentalnych twierdzeń fizyki teoret., określające związek między symetriami układu fiz. a zasadami zachowania (zachowania prawa) odpowiednich wielkości fizycznych;
w szczególności — z symetrii względem przesunięć w przestrzeni, czyli z jednorodności przestrzeni, wynika zasada zachowania pędu układu; z symetrii względem przesunięć w czasie, czyli z jednorodności czasu, wynika zasada zachowania energii układu; z symetrii względem obrotów w przestrzeni, czyli izotropii przestrzeni, wynika zasada zachowania momentu pędu układu; podane przez E.A. Noether.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia