zachowania prawa
 
Encyklopedia PWN
zachowania prawa, zasady zachowania,
fiz. prawa stwierdzające, że w układach fiz. izolowanych od otoczenia określone wielkości fiz. pozostają niezmienne.
Istnieją zarówno zachowania zasady obowiązujące bezwzględnie, jak i zachowania zasady słuszne tylko dla niektórych procesów; wielkości zachowywane bezwzględnie to: energia, pęd, moment pędu, ładunek elektr., a także — wg danych doświadczalnych — liczba barionowa, liczba leptonowa; do wielkości zachowywanych tylko w niektórych procesach zalicza się parzystość (zachowywana w oddziaływaniach silnych i elektromagnetycznych, nie zachowywana w oddziaływaniach słabych) oraz izospin (zachowywany jedynie w oddziaływaniach silnych). Zachowania zasady są związane z niezmienniczością teorii fiz. względem określonych grup przekształceń; związek ten jest ujęty w twierdzeniach matematyczki niem. E. Noether. Zachowania zasady energii, pędu i momentu pędu są związane z symetriami czasoprzestrzeni, odpowiednio z: przesunięciami w czasie, przesunięciami w przestrzeni i obrotami; zachowania zasada ładunku elektr. jest związana z niezmienniczością względem tzw. transformacji cechowania.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia