materia
 
Encyklopedia PWN
materia
[łac.],
fiz. jedno z podstawowych pojęć fizycznych, oznaczające wszystkie obiekty, które można badać fizycznymi metodami.
Materię charakteryzują uniwersalne wielkości fizyczne, jak: energia, pęd, masa, moment pędu, ładunek elektryczny. W fizyce klasycznej materia dzieli się na ciała fizyczne (np. atomy, cząsteczki, ciała niebieskie) i pola fizyczne (np. pole elektromagnetyczne, pole grawitacyjne); w fizyce kwantowej podział ten zanika ze względu na dualizm korpuskularno-falowy. Podstawowymi składnikami całej materii są cząstki elementarne (fundamentalne). Nieraz (np. w kosmologii) pod nazwą materii rozumie się cząstki o masie (spoczynkowej) różnej od zera, pozostałe cząstki nazywając promieniowaniem. Między cząstkami elementarnymi występują oddziaływania silne, elektromagnetyczne, słabe i grawitacyjne, ale jedynie oddziaływanie grawitacyjne jest powszechne, czyli wspólne dla wszystkich rodzajów materii. Materia istnieje w czasie i przestrzeni i, zgodnie z ogólną teorią względności, właściwości geometryczne czasoprzestrzeni zależą od znajdującej się w niej materii. Różne rodzaje materii mogą w siebie nawzajem przechodzić, lecz dozwolone przemiany muszą być zgodne z zasadami zachowania niektórych charakteryzujących ją wielkości, np. energii, pędu, momentu pędu, ładunku elektrycznego (zachowania zasady).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia