energii zachowania zasada
 
Encyklopedia PWN
energii zachowania zasada,
fiz. jedno z podstawowych praw fizyki: całkowita energia dowolnego izolowanego (tj. nie oddziałującego z otoczeniem) układu fizycznego ma wartość stałą;
jeśli izolowany układ fizyczny składa się z wielu oddziałujących wzajemnie podukładów, to energia podukładów może ulegać zmianie, ale całkowita energia wszystkich podukładów musi pozostać nie zmieniona. W procesach fizycznych jedna forma energii może zmienić się w inną, np. energia mechaniczna w energię prądu elektrycznego, energia promieniowania elektromagnetycznego w energię kinetyczną ruchu cząstki, ale całkowita energia zawsze pozostaje stała. W termodynamice zasada zachowania energii jest wyrażona przez pierwszą zasadę termodynamiki (termodynamiki zasady). Zgodnie ze szczególną teorią względności między całkowitą energią układu E, jego prędkością v i całkowitą masą m istnieje związek , gdzie c — prędkość światła w próżni (Einsteina wzór). Zgodnie z twierdzeniem Noether zasada zachowania energii jest związana z niezmienniczością praw fizycznych względem przesunięć w czasie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia