masy zachowania zasada
 
Encyklopedia PWN
masy zachowania zasada, prawo zachowania masy,
prawo stwierdzające, że suma mas (spoczynkowych; masa) ciał biorących udział w procesie nie zmienia się;
zasada ta jest przybliżonym wnioskiem z zasady zachowania energii (energii zachowania zasada) i obowiązuje tylko w wypadku zjawisk, w których ciała poruszają się z prędkościami znacznie mniejszymi od prędkości światła w próżni i zmiany energii oddziaływania są bardzo małe w stosunku do energii spoczynkowej oddziałujących ciał; z.z.m. obowiązuje w chemii, biologii i występuje w wielu zjawiskach w życiu codziennym, ale przestaje obowiązywać w procesach rozszczepienia czy syntezy jąder atomowych, anihilacji elektronów i pozytonów (niedobór masy) i in.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia