niedobór masy
 
Encyklopedia PWN
niedobór masy, deficyt masy,
fiz. różnica między sumą mas poszczególnych składników układu fiz. a masą tego układu;
dla jądra atomowego złożonego z Z protonów i N neutronów niedobór masy wynosi Δm(Z, N) = Zmp + Nmnm (Z, N), gdzie mp — masa protonu, mn — masa neutronu, m(N, Z) — masa jądra; niedobór masy jest miarą energii wiązania układu. Dawniej zw. defektem masy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia