działanie
 
Encyklopedia PWN
działanie,
mat. jedno z podstawowych pojęć matematycznych:
działaniem n-argumentowym określonym w zbiorze Z nazywa się funkcję f zależną od n zmiennych, której wartość f(a1, ... , an) jest określona i należy do zbioru Z dla dowolnych wartości zmiennych a1, ... , an ze zbioru Z; przykładem działań dwuargumentowych w zbiorze liczb rzeczywistych są działania arytmetyczne: dodawanie (a + b), odejmowanie (a – b), mnożenie (a · b) (zgodnie z powyższą definicją dzielenie liczb rzeczywistych nie jest działaniem, bo nie jest określone dzielenie przez 0); działaniem jednoargumentowym jest np. podnoszenie liczby a do kwadratu (a2). Badaniem własności działań zajmuje się algebra.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia