neutralny element działania
 
Encyklopedia PWN
neutralny element działania, jedynka, jedność,
mat. pojęcie z zakresu algebry;
jeśli każdej parze uporządkowanej elementów a, b, należących do niepustego zbioru Z, jest przyporządkowany określony element c tegoż zbioru, to mówi się, że na zbiorze Z określone zostało działanie lub operacja algebraiczna; różne działania oznacza się różnymi symbolami, np. ∘ , ⊕, ⊗; zatem dla każdej pary elementów a, b jest ab = c; jeśli w zbiorze Z określone jest działanie ∘ , to element elZ nazywa się elementem neutralnym lewostronnym działania ∘ , gdy dla każdego elementu aZ jest ela = a; analogicznie określa się element neutralny prawostronny ep, mianowicie aep = a dla każdego a ∈ Z; element eZ nazywa się elementem neutralnym dwustronnym działania ∘ , jeśli ea = ae = a dla każdego elementu aZ; np. elementem neutralnym dodawania (nazywanym również modułem dodawania) liczb zespolonych jest liczba 0, zaś elementem neutralnym mnożenia (moduł mnożenia) liczb zespolonych jest liczba 1.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia