jądro homomorfizmu
 
Encyklopedia PWN
jądro homomorfizmu,
mat. dla homomorfizmu f: G → H — zbiór wszystkich elementów g ∈ G, których obrazem jest element neutralny w H (homomorfizm, neutralny element działania); oznaczane Ker f;
w przypadku grup Ker f = {g ∈ G: f(g) = e}, gdzie e — jedynka grupy H; dla pierścieni i przestrzeni liniowych Ker f = {g ∈ G: f(g) = 0}; homomorfizm f jest monomorfizmem wtedy i tylko wtedy, gdy Ker f jest jednoelementowe; pojęcie j.h. jest niezbędne przy badaniu homomorfizmów i obiektów ilorazowych (grupa ilorazowa, ilorazowa konstrukcja).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia