ilorazowa konstrukcja
 
Encyklopedia PWN
ilorazowa konstrukcja,
mat. przeniesienie struktury ze zbioru A na zbiór klas abstrakcji (abstrakcji zasada) pewnej relacji równoważności r w A (zbiór ilorazowy A/r).
Żąda się wówczas, by przekształcenie naturalne, przyporządkowujące każdemu elementowi zbioru A jego klasę abstrakcji względem r, było zgodne ze strukturą w A. W tym celu często relacja r także musi być z tą strukturą zgodna; np. jeśli (A, F) jest algebrą, tzn. F jest zbiorem skończenie argumentowych operacji w A, to r musi spełniać następujący warunek: dla każdej operacji (n-argumentowej) f ∈ F, jeśli a1, ... , an, b1, ... , bn ∈  A i (a1, b1) ∈ r, ... , (an, bn) ∈ r, to (f(a1, ... , an), f(b1, ... , bn)) ∈ r. Wtedy w zbiorze A/r można określić operacje f, odpowiadające operacjom f ∈ F w następujący sposób ([a]r oznacza klasę abstrakcji elementu a względem r): fr([a1]r, ... , [an]r) = [f(a1, ... , an)]r; przekształcenie naturalne jest wówczas homomorfizmem algebr (np. grupa ilorazowa). Jeśli (A, O) jest przestrzenią topologiczną, to dla każdej relacji równoważności r w zbiorze A można określić rodzinę Or podzbiorów otwartych w A/r, przyjmując, że dla K ⊂ A/r, K ∈ Or, gdy {a ∈ A: [a]r ∈ K} należy do rodziny O; wtedy przekształcenie naturalne jest funkcją ciągłą z przestrzeni (A, O) w przestrzeń (A/r, Or) (przestrzeń ilorazowa).
Często k.i. nazywa się również utworzenie na zbiorze A/r (dla danego zbioru A i relacji równoważności r w A) innej struktury, niekoniecznie dziedziczonej ze zbioru A. Może to prowadzić do zbudowania na zbiorze A/r struktury bogatszej niż struktura na A lub do rozszerzenia zbioru A; np. zbiór liczb całkowitych ℤ można zbudować jako rozszerzenie zbioru liczb naturalnych ℕ, dzieląc zbiór ℕ × ℕ przez pewną relację równoważności r w tym zbiorze i utożsamiając liczby naturalne z klasami abstrakcji postaci [(n, 0)]r; podobnie można zbudować zbiór liczb wymiernych ℚ ze zbioru ℤ (ciało ułamków). W geometrii k.i. pozwala np. zbudować z prostokąta wstęgę Möbiusa — przez odpowiednie utożsamienie punktów jednego boku z punktami przeciwległego boku, a także powierzchnię torusa — przez utożsamienie każdego punktu brzegowego prostokąta z odpowiednim punktem przeciwległego boku.
Wiktor Bartol
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia