Hamiltona równania ruchu
 
Encyklopedia PWN
Hamiltona równania ruchu, kanoniczne równania ruchu,
układ różniczkowych równań ruchu układu mech. o f stopniach swobody, w których niewiadomymi są współrzędne uogólnione q = (q1, ... , qf) i pędy uogólnione p = (p1,... , pf), zw. łącznie zmiennymi kanonicznymi;
równania mają postać: dqi/dt = ∂H/∂pi, dpi/dt = – H/∂qi , gdzie H (qi, pi, t) — funkcja Hamiltona tego układu, t — czas; równania ruchu Hamiltona pozwalają wyznaczyć qipi jako funkcje czasu oraz 2f stałych dowolnych; podane przez W.R. Hamiltona.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia