zmiennymi kanonicznymi

Encyklopedia PWN

zbiór niezależnych zmiennych występujących w kanonicznych równaniach ruchu (Hamiltona równania ruchu).
przejście od zmiennych kanonicznych do nowych zmiennych kanonicznych, pozwalające uzyskać równania ruchu prostsze do rozwiązania.
Hamiltona równania ruchu, kanoniczne równania ruchu,
układ różniczkowych równań ruchu układu mech. o f stopniach swobody, w których niewiadomymi są współrzędne uogólnione q = (q1, ... , qf) i pędy uogólnione p = (p1,... , pf), zw. łącznie zmiennymi kanonicznymi;
mat. równanie algebraiczne postaci ax3 + bx2 + cx + d = 0 (a ≠ 0);
mat. wielomian jednorodny stopnia drugiego, czyli wielomian postaci: ;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia