Newtona prawo ciążenia
 
Encyklopedia PWN
Newtona prawo ciążenia,
fiz. prawo grawitacji podane przez I. Newtona;
głosi, że każde 2 cząstki materialne we Wszechświecie przyciągają się z siłą proporcjonalną do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości między nimi: F = Gm1m2/r2, gdzie m1, m2 — masy cząstek, r — odległość między nimi, G = 6,673 · 10–11 N · m2/kg2 — stała grawitacji. Prawo to (prawo powszechnego ciążenia), rządzące zarówno ruchem ciał niebieskich, jak i spadaniem ciał w pobliżu powierzchni Ziemi, zostało sformułowane 1687; jego uogólnieniem na silne pola grawitacyjne i duże prędkości ciał jest ogólna teoria względności, sformułowana 1915 przez A. Einsteina.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia