wahadło fizyczne
 
Encyklopedia PWN
wahadło fizyczne,
bryła sztywna wykonująca drgania wokół osi nie przechodzącej przez środek ciężkości bryły;
oś wahadła jest zwykle pozioma (wahadło pionowe); wahadło fizyczne o osi ustawionej prawie pionowo nazywa się wahadłem poziomym; okres drgań wahadła fizycznego dla małych wychyleń , gdzie długość zredukowana dr = I/Mr (I — moment bezwładności bryły względem osi, M — masa bryły, r — odległość środka ciężkości od osi obrotu), a g — przyspieszenie ziemskie. W zależności od konkretnych rozwiązań i zastosowań rozróżnia się m.in.: wahadła rewersyjne, stosowane również do pomiaru przyspieszenia ziemskiego, wahadła balistyczne, stosowane do pomiarów prędkości pocisków, wahadła kompensacyjne, wahadła zegarowe, wahadła torsyjne (skrętne), stosowane do wyznaczania współczynnika sprężystości poprzecznej prętów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia