izometria
 
Encyklopedia PWN
izometria
[gr. ísos ‘równy’, métron ‘miara’],
mat. przekształcenie geometryczne, przy którym odległość punktów nie ulega zmianie;
np. przesunięcie równoległe, obrót, symetria względem prostej, punktu lub płaszczyzny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia