przesunięcie równoległe
 
Encyklopedia PWN
przesunięcie równoległe, translacja, przesunięcie o wektor,
mat. przekształcenie geometryczne, w którym każdy punkt i jego obraz tworzą ten sam wektor;
w geometrii analitycznej przesunięcie równoległe w przestrzeni dane jest wzorami x′ = x + a, y′ = y + b, z′ = z + c, gdzie a, b, c — składowe wektora przesunięcia równoległego, x, y, z — współrzędne punktu przed przesunięciem równoległym, x′, y′, z′ — współrzędne tegoż punktu po przesunięciu równoległym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia