symetria z poślizgiem
 
Encyklopedia PWN
symetria z poślizgiem,
mat. przekształcenie geometryczne na płaszczyźnie i w przestrzeni.
Na płaszczyźnie — przemienne złożenie symetrii osiowej i przesunięcia równoległego (takie, w którym kolejność wykonywania tych przekształceń nie ma znaczenia); zachodzi to jedynie wtedy, gdy wektor przesunięcia jest równoległy do osi symetrii; każda zmieniająca orientację izometria płaszczyzny jest s. z p. W przestrzeni — przemienne złożenie symetrii płaszczyznowej i przesunięcia; zachodzi to jedynie wtedy, gdy wektor przesunięcia jest równoległy do płaszczyzny symetrii; oprócz s. z p., jedyną izometrią zmieniającą orientację przestrzeni jest symetria obrotowa.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia